Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Wij ontzorgen u maximaal, zodat u tijd overhoudt voor uw andere werkzaamheden. De basis van ons werk is het opstellen van verkeersbesluiten. Hiervoor voeren wij de volgende drie stappen uit:

Stap 1
PLANNING

Na ontvangst van uw aanvraag stellen wij het besluit binnen twee weken op. In overleg zijn spoedaanvragen altijd mogelijk.

Stap 2
INVENTARISATIE

We bestuderen uw aanvragen, en toetsen deze op verkeerskundige en juridische (on)mogelijkheden.

Stap 3
BESLUIT OPSTELLEN

We stellen het verkeersbesluit op en versturen dit naar u, waarna wij uw opmerkingen hierop verwerken.

Naast de bovenstaande basiswerkzaamheden bieden wij u optioneel de volgende vier modules aan voor de werkzaamheden die bij het nemen van een verkeersbesluit komen kijken. De modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden afgenomen.

Module 1
DOCUMENTEN OPSTELLEN

Optioneel verzorgen wij voor u ook andere relevante documenten (publicatieteksten, raadsbesluiten, etc.).

Module 2
EXTERN OVERLEG

Desgewenst bespreken wij het concept-verkeersbesluit met de politieadviseur en andere betrokken partijen.

Module 3
PUBLICATIE

Wij publiceren het besluit volgens het meest recente format van KOOP desgewenst in de Staatscourant of stadskrant.

Module 4
BEZWAARPROCEDURE

In geval van bezwaar tegen het besluit, kunnen wij u ondersteunen bij het voeren van het verweer.