In 2017 nam ongeveer 23% van de Nederlandse gemeenten zeer weinig tot geen verkeersbesluiten1. Dit percentage bevestigt dat veel verkeersmaatregelen genomen worden zonder verkeersbesluit, vaak omdat verkeersbesluiten voor veel overheden vooral een administratieve last vormen en de personele capaciteit beperkt is. Maar verkeersbesluiten nemen is niet voor niets een wettelijke verplichting! Verkeersbesluiten zijn namelijk een middel waarmee een hoger doel gediend wordt: de relatie tussen de burger en de overheid. En doordat verkeersbesluiten niet genomen worden, wordt die relatie naar mijn mening (verder) ondermijnd.

Door: Eelco Bos, coördinator Verkeersbesluiten.nl

De relatie tussen burger en overheid

Die relatie tussen de burger en de overheid staat al onder druk. In 2017 had ongeveer 45% van de Nederlandse bevolking vertrouwen in het ambtenarenapparaat van de overheid2. Meer dan de helft van de bevolking had dat vertrouwen dus níét. Overheden zijn daarom steeds meer bezig om inwoners te betrekken bij de lokale politiek en de lokale gemeenschap. Doel van al deze participatie is de kloof tussen de burger en de overheid te verkleinen en meer draagvlak te vormen voor het beleid dat uitgezet wordt.

De rol van verkeersbesluiten

Als er zoveel tijd en energie wordt gestoken in het dichten van de kloof, waarom worden inwoners dan door bijna een kwart van de gemeenten genegeerd als het gaat om verkeersmaatregelen? Terwijl verkeersmaatregelen een grote impact op de directe leefomgeving van inwoners kunnen hebben. Als deze maatregelen zonder aankondiging of mogelijkheid tot inspraak uitgevoerd worden, voelen inwoners zich niet gehoord. En dat schaadt het vertrouwen in de overheid.

Ik vind het daarom onverteerbaar dat verkeersbesluiten niet genomen worden vanwege de ‘administratieve last’. Want anders gezegd: inwoners worden niet serieus genomen vanwege een te grote administratieve last. En dat mag nooit het geval zijn.

Ik wil gemeenten graag helpen in hun taak om verkeersbesluiten te nemen. Wij hebben hiervoor de dienst Verkeersbesluiten.nl opgericht. Met ons team verzorgen wij het gehele proces om te komen tot een verkeersbesluit. Ook adviseren wij graag hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij ingrijpende verkeersmaatregelen. Zo werken we samen aan échte burgerparticipatie. Want inwoners moeten serieus genomen blijven worden, ook bij verkeersmaatregelen


1 Eigen kwantiatieve analyse van http://zoek.officielebekendmakingen.nl/sru/Search. Gekeken is naar het aantal gemeenten dat meer dan 75% minder verkeersbesluiten neemt dan gemeenten met dezelfde inwonerdichtheid.

2  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82378NED/table?dl=C39F