Plaatst u binnenkort een groot aantal laadpalen? Of kunnen inwoners van uw gemeente het plaatsen van laadpalen bij u aanvragen? Het nemen van verkeerbesluiten voor deze laadpalen kan een grote administratieve last voor u betekenen. Als dat het geval is, ondersteunen wij u graag met onze Laadpalenservice. 

Onze Laadpalenservice ondersteunt gemeenten in de juridische afhandeling van het plaatsen van laadpalen. Voor het plaatsen van laadpalen is namelijk een verkeersbesluit vereist, wat een administratieve last met zich meebrengt. Wij kunnen u ontlasten door het gehele proces van het nemen van verkeersbesluiten voor u te verzorgen: van concept-besluit tot verweerschrift bij bezwaar.

Bij veel van de gemeenten die onze klant zijn, kunnen inwoners laadpalen aanvragen. Per laadpaal verzorgen wij dan het verkeersbesluit, eventueel inclusief bebordingstekening en publicatie. Het kan echter ook zijn dat u in één keer een groot aantal laadpalen wilt plaatsen, of de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor laadpalen wilt verkorten. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) te volgen. Hiermee kunt u aan de ene kant de locaties voor alle laadpalen zorgvuldig afwegen en aan de andere kant voorkomt u hiermee de administratieve last van een verkeersbesluit per laadpaal. Ook de volledige UOV-procedure kunnen wij voor u verzorgen.

Heeft u interesse in onze Laadpalenservice? Neem dan contact op via het contactformulier, of met onze coördinator Eelco Bos: e.bos@mobycon.nl of 06-53258592.