Bron / Regeling Link / Site URL
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825
Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104
Verkeersbordenoverzicht https://www.verkeersbordenoverzicht.nl
Mobycon https://www.mobycon.nl