Het verkeersrecht in Nederland ziet er sinds 9 november 2018 net iets anders uit. Op die dag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden namelijk een uitspraak gedaan waardoor uitgeschreven boetes bij het ontbreken van een verkeersbesluit niet betaald hoeven te worden.

De uitspraak
De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd gedaan in een zaak waarin een parkeerverbod was overtreden. De overtreder ging in beroep tegen zijn boete met als argument dat er geen verkeersbesluit voor het parkeerverbod was genomen. Het gerechtshof gaf hem gelijk: de overtreding was wel begaan, maar de sanctie is achterwege gelaten. Het openbaar ministerie kan nog in hoger beroep gaan, maar tot die tijd geldt deze uitspraak voor het verkeersrecht in Nederland.

Vervelende praktische gevolgen
Eerder was de regel dat een overtreding van een verkeersmaatregel zonder verkeersbesluit wel strafbaar is. Nu ligt dat dus anders: zonder verkeersbesluit zijn uitgeschreven boetes niet geldig. En dat kan vervelende gevolgen in de praktijk hebben. Zodra bekend is dat er geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel is, zullen weggebruikers zich minder snel aan deze maatregel houden. Bij overtreding is de boete namelijk niet geldig! Daarnaast zullen handhavers terughoudend zijn met het opleggen van boetes en eerst willen weten of er een verkeersbesluit is genomen. Dat besluit zal dus eerst boven water moeten komen. Bovendien moet de rechtmatigheid en actualiteit van dat verkeersbesluit aangetoond worden.

Verkeersbesluiten belangrijker dan ooit
Het nemen van verkeersbesluiten en het goed administreren daarvan is dus belangrijker dan ooit. In de praktijk brengt het nemen van verkeersbesluiten echter een grote administratieve last met zich mee. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om helemaal geen of alleen de belangrijke verkeersbesluiten te nemen. Uit een eerdere inventarisatie van Verkeersbesluiten.nl blijkt dan ook dat bijna een kwart van de gemeente zeer weinig tot helemaal geen verkeersbesluiten neemt . Overheden die ervoor kiezen geen verkeersbesluiten te nemen, zullen geconfronteerd worden met overtredingen die niet beboet kunnen worden en met handhavers die zonder verkeersbesluit niet kunnen handhaven. Met alle ongewenste gevolgen van dien.

Ondersteuning nodig?
Geldt dit ook voor jouw organisatie? Ontbreekt het aan capaciteit om alle verkeersbesluiten te nemen of om alle eerder genomen verkeersbesluiten te inventaristeren? Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het nemen van verkeersbesluiten: van opstellen tot publicatie! Ook kunnen wij alle oude verkeersbesluiten inventariseren. Zo kun je meteen zien waarvoor nog een verkeersbesluit nodig is en bespaart het zoekwerk naar een verkeersbesluit wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen een boete.

Wil je meer informatie over onze mogelijkheden? Kijk dan op www.verkeersbesluiten.nl of neem contact op met Eelco Bos (06-53258592 of e.bos@verkeersbesluiten.nl).