Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Verkeersbesluiten op uw moment
Wij verzorgen verkeersbesluiten op het moment dat u dat nodig heeft.
Uw verzoek wordt snel en vakkundig behandeld.
Ondersteunen
Wij ondersteunen uw organisatie door uw verkeersbesluiten voor u te verzorgen.
Zo houdt u tijd voor uw andere werkzaamheden.
Ervaring
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij verkeersbesluiten opstellen waarmee u juridisch sterk staat.
Bekijk onze referenties en laat u overtuigen.

Titel

Verkeersbesluiten.nl

Stap 1 PLANNING

Na ontvangst van uw aanvraag stellen wij het besluit binnen twee weken op. In overleg zijn spoedaanvragen altijd mogelijk.

Stap 2 INVENTARISATIE

We bestuderen uw aanvragen, en toetsen deze op verkeerskundige en juridische (on)mogelijkheden.

Stap 3 BESLUIT OPSTELLEN

We stellen het verkeersbesluit op en versturen dit naar u, waarna wij uw opmerkingen hierop verwerken.

Module 1 DOCUMENTEN OPSTELLEN

Optioneel verzorgen wij voor u ook andere relevante documenten (publicatieteksten, raadsbesluiten, etc.).

Module 2 EXTERN OVERLEG

Desgewenst bespreken wij het concept-verkeersbesluit met de politieadviseur en andere betrokken partijen.

Module 3 PUBLICATIE

Wij publiceren het besluit volgens het meest recente format van KOOP desgewenst in de Staatscourant of stadskrant.

Module 4 BEZWAARPROCEDURE

In geval van bezwaar tegen het besluit, kunnen wij u ondersteunen bij het voeren van het verweer.

Fietsstraten als fietspad of als 30 km/h-zone

Er bestaan geen RVV-borden waarmee een fietsstraat kan worden ingesteld.

Verkeersbesluiten.nl-format

Verkeersbesluiten.nl heeft een format voor verkeersbesluiten ontwikkeld dat gebaseerd is op het meeste recente Verkee

Nieuwe F- en L-borden

Sinds 1 juli 2017 zijn de nieuwe F- en L-borden opgenomen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV

Verkeersbesluiten.nl is vernieuwd

Verkeersbesluiten.nl is in een nieuw jasje gestoken: een nieuw, fris uiterlijk met mooie foto's en versgeschreven tek